+45 43 97 10 20  ·  
hallo@yellowbox.dk

MILJØ

Fortæl os om dine miljømål

- så finder vi sammen det perfekte setup til netop din opgave
Yellow Box tilbyder alle vores produkter i de mest miljørigtige varianter og med de certificeringerne som er mulige og som du ønsker.
Vi er stolte over vores FSC certificering, som vi kvalificerede os til i 2021.

Yellow BOX er medlem af arbejdsgiverforeningen Grakom, som giver os mulighed for at tilbyde miljørådgivning gennem skræddersyet værktøjer.
Vi kan blandt andet udarbejde klima- og energiregnskab, som giver dig overblik over mulige besparelser og vi kan lægge en handlingsplan for din produktion.
Hør mere om hvordan ClimateCalc kan anvendes på din opgave.

Yellow Box producerer i Norden, Europa og i Østen og det er vores samarbejdspartneres mission, at beskytte miljøet og producerer bæredygtigt. Virksomhederne vi samarbejder med er certificeret med forskellige miljøstandarder.
Muligheden for miljøcertificering afhænger af opgavens anvendelse af materialer og hvilke certificeringer vores samarbejdspartner kan tilbyde.

Bæredygtighed skal ikke pakkes ind

Ansvarlighed og bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Og frygt for greenwashing 
må aldrig afholde fra at arbejde med at bidrage til den grønne omstilling.
Vores rolle er at støtte dig i at udvikle en bæredygtig emballage.

Vores grønne værktøjer
Til at begynde med laver vi i samarbejde med dig et Miljøbarometer, så vores leverancer kan møde de grønne krav, du stiller.
Så har vi et fælles overblik. I det videre arbejde betjener vi os af en række forskellige internationalt anerkendte værkøjer:

FSC certificering
Vi er en FSC-certificeret virksomhed, og vi arbejder altid sammen med FSC-certificerede leverandører. 
FSC (Forest Stewardship Council) er et globalt certificeringssystem,
der giver en garanti for at alle de ydelser, der kommer fra certificerede samhandelspartnere giver sikkerhed for sporbarhed af råvarer,
og at de kommer fra bæredygtig skov, ligesom der er styr på ansvarlighed i forhold til ansattes vilkår.

Ved at købe produkter med denne label bidrager du til beskyttelse af skove i verden.

Ask for our FSC®-certified products.

CSR
(Corporate Social Responsibility) – virksomhedsmæssig og social ansvarlighed – vurderer vi med udgangspunkt i Den Grafiske Branches CSR-kodeks.

Climate Calculator
Med Climate Calculator giver vi dig et samlet overblik over CO2-belastning for din emballage. 
På samme tid kan vi definere hvordan, du kan kompensere ved at købe CO2-kvoter.

Svanemærket + EU-blomsten
Svanemærket og EU-Blomsten vurderer hele produktets livscyklus 
og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. 
Svanemærket og EU-Blomsten er det officielle miljømærke i hele Norden henholdsvis EU.

Cradle-to-Cradle
Cradle to Cradle, har til formål at fremme bæredygtig produktion. Der stilles høje krav, for at opnå denne certificering.
Opgaven og produktet skal være designet til, at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, for at kunne blive certificeret.
Det handler om, at sikre at produktets indvirkning på mennesker og miljø, er positiv.
Cradle to Cradle Certificeringen hjælper os med at innovere og optimere, materialer og proces, 
i henhold til verdens mest avancerede videnskabsbaserede mål.

ISO 14001
ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer. Certificeringen stiller krav om, at proaktivt identificere og forstå miljøaspekterne i forhold til aktiviteter, produkter og services. Fordele ved at producere med ISO 14001 standarder er mange. Det gør det blandt andet muligt for dig, at fremstille miljøgodkendte tryksager, inden for en veldefineret og klare rammer. Derved fremmes reduktionen af forurening, affaldsproduktion og utilsigtet udledning i miljøet. Ligeledes forbedres ressourceforvaltningen, herunder brugen af energi, som også kan føre til reduktion af omkostningerne.
Vi støtter vores kunder i deres tilgang til miljø og bæredygtighed

Den største trussel mod vores planet 
er troen på, at nogen andre vil redde den.

Robert Swan

FIND OS
+45 43971020
CVR 27437850

FØLG OS